Teisės aktų naujienos

Pakeista Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo
(2020-01-30 Nr. 1K-19, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02395, įsigalioja 2020-02-04)
<< Atgal