Teisės aktų naujienos

Pakeistas 6-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 1K-247 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 6-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-24 Nr. 1K-12, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02394, įsigalioja 2020-02-04)
<< Atgal