Teisės aktų naujienos

Nuo 2021-01-31 pakeisti Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatai

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 97/406 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-06 Nr. A1-204/V-300, TAR, 2020-03-09, kodas 2020-05181, įsigalioja 2021-01-31)
<< Atgal