Teisės aktų naujienos

Pakeistas LR darbo kodeksas

Nustatyta, kad prastovos dėl ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu darbdaviui, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas ar įstaigas, profesines sąjungas, religines bendruomenes (bendrijas) ar asociacijas, patirtų darbo užmokesčio už prastovą išlaidų dalis kompensuojama Užimtumo įstatyme nustatytu dydžiu ir nustatyta tvarka

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-03-17 Nr. XIII-2821, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05702, įsigalioja 2020-03-19
<< Atgal