Aktualu

Pakeistas Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymas

Nustatyta, kad su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įmokos, išskyrus palūkanas, kredito gavėjo prašymu privalo būti atidėtos ir tuo atveju, kai kredito gavėjas ar jo sutuoktinis netenka ne mažiau kaip trečdalio pajamų

Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo Nr. XII-2769 22 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-03-17 Nr. XIII-2815, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05695, įsigalioja 2020-03-19)
<< Atgal