Aktualu

Pakeistas Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymas

Nustatyta, kad su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įmokos, išskyrus palūkanas, kredito gavėjo prašymu privalo būti atidėtos ir tuo atveju, kai kredito gavėjas ar jo sutuoktinis netenka ne mažiau kaip trečdalio pajamų

Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo Nr. XII-2769 22 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-03-17 Nr. XIII-2815, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05695, įsigalioja 2020-03-19)

Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo Nr. XII-2769 22 straipsnio pakeitimo įstatymu išplėstas aplinkybių sąrašas, kuomet gali būti atidėtas su nekilnojamuoju turtu susijusių kredito įmokų, išskyrus palūkanas, mokėjimas.

Nustatyta, kad su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įmokos, išskyrus palūkanas, kredito gavėjo prašymu privalo būti atidėtos ir tuo atveju, kai kredito gavėjas ar jo sutuoktinis netenka ne mažiau kaip trečdalio pajamų.

Šis įstatymas taikomas ir iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos sudarytoms kredito sutartims.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktas išdėstytas taip (pateikiame visą 22 straipsnio 1 dali):

(22 straipsnis. Įsipareigojimų pagal kredito sutartį vykdymo atidėjimas)

„1. Kredito davėjas privalo kredito gavėjo prašymu, pateiktu raštu popieriuje ar kitoje patvariojoje laikmenoje, kredito sutarties galiojimo laikotarpiu kredito gavėjui atidėti kredito įmokų, išskyrus palūkanas, mokėjimą kredito gavėjo prašyme nurodytam, bet ne ilgesniam negu 3 mėnesių, laikotarpiui, kai kredito gavėjas nebetenkina pagal šio įstatymo 12 straipsnio 11 dalį priimtame priežiūros institucijos teisės akte nustatytų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo reikalavimų, susijusių su kredito gavėjo finansinių įsipareigojimų pagal kredito ir kitas sutartis vidutinio įmokos dydžio ir pajamų santykiu, ir yra bent viena iš šių aplinkybių:
1) nutrūksta kredito gavėjo santuoka;
2) miršta kredito gavėjo sutuoktinis;
3) kredito gavėjas ar jo sutuoktinis tampa bedarbiu arba netenka ne mažiau kaip trečdalio pajamų;
4) kredito gavėjas pripažįstamas nedarbingu arba iš dalies darbingu Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme nustatyta tvarka.“

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo Nr. XII-2769 22 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-03-17 Nr. XIII-2815, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05695, įsigalioja 2020-03-19)


<< Atgal