Teisės aktų naujienos

Pakeistas Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas

Patikslinti atvejai, kuriais nedarbingumo pažymėjimai ekstremaliosios situacijos ar karantino metu išduodami supaprastinta tvarka

Nustatyta, kad tuo atveju jei paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas tęsiasi ilgiau negu išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo terminas ir būtinybė prižiūrėti vaiką išlieka, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino pabaigos

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-19 Nr. V-445/A1-241, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05779, įsigalioja 2020-03-20)

Pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas.

Supaprastinta tvarka ekstremaliosios situacijos ar karantino metu nedarbingumo pažymėjimai išduodami šiais atvejais:

1) asmeniui, grįžusiam iš užsienio (Aprašo 2 punktas);
2) asmeniui, turėjusiam sąlytį su įtariamu ar sergančiu COVID-19 (Aprašo 2 punktas);
3) iš užsienio grįžusiam vaikui iki 14 metų prižiūrėti (Aprašo 3 punktas);
4) užsidarius ugdymo įstaigai – prižiūrėti vaikui, ugdomam pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą (Aprašo 4 punktas);
5) užsidarius nestacionarių socialinių paslaugų įstaigai (dienos centrui) – prižiūrėti asmeniui su negalia ar kitam asmeniui, kuriam buvo teikiamos paslaugos toje įstaigoje (Aprašo 5 punktas);
6) asmenims, kurie serga sunkia lėtine liga, įrašyta į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sunkių lėtinių ligų sąrašą, jei jie vykdydami savo profesinės veiklos funkcijas turi riziką susirgti COVID-19 (Aprašo 8 punktas).

Nustatyta, kad tuo atveju jei paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas tęsiasi ilgiau negu išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo terminas ir būtinybė prižiūrėti vaiką išlieka, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino pabaigos (Aprašo 4 punktas).

Analogiška nuostata galioja ir prižiūrintiesiems asmenį su negalia be sunkia lėtine liga sergantiems asmenims (Aprašo 5 ir 8 punktai).

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Visi Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų ir elektroninių nėštumo bei gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo pakeitimai pateikti palyginamojoje redakcijoje:

Palyginamoji redakcija

_________________

Teisės aktas:

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-19 Nr. V-445/A1-241, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05779, įsigalioja 2020-03-20)


<< Atgal