Teisės aktų naujienos

Laukiame Darbo kodekso 47 straipsnio ir Užimtumo įstatymo pakeitimų

„Gido“ pranešimas
Laukiame teisės aktų pakeitimų
(2020-04-01)

Seime ypatingos skubos tvarka svarstomi Darbo kodekso 47 straipsnio ir Užimtumo įstatymo pakeitimai.

Laukiame šių teisės aktų, bet jų kol kas dar nėra.

2020-04-01 informacija:

Buvo planuota, kad šių įstatymų pakeitimai bus priimti Seimo 2020-03-31 dienos posėdyje.

Darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymas Seime priimtas, bet Prezidento dar nepasirašytas.

Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5(1), 13, 24, 35, 37, 41, 42, 44 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo priėmimas atidėtas iki kito posėdžio. Kitas Seimo posėdis turėtų įvykti 2020-04-07 (jei Seimo valdyba nesumanys sušaukti nenumatyto posėdžio).

Kokios numatomos naujovės?

DARBO KODEKSO 47 STRAIPSNIO PAKEITIMO PROJEKTAS

Numatoma, kad  darbdavys Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka turės informuoti Valstybinę darbo inspekciją apie prastovos paskelbimą darbuotojui.

UŽIMTUMO ĮSTATYMO PAKEITIMO PROJEKTAS

Subsidija darbdaviams, skirta darbo vietų išsaugojimui, dėl ekstremaliosios situacijos ar karantino paskelbtos prastovos metu.

2020-03-31 dienos variantas:

Pakeisti 41 straipsnio 21 dalį ir ją išdėstyti taip:

„21. Darbdaviams dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbtos prastovos metu išlaikantiems darbo vietas šio įstatymo 25 straipsnio 14 punkte nurodytiems užimtiems asmenims mokama subsidija darbo užmokesčiui nuo kiekvienam prastovoje esančiam užimtam asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas procentais nuo užimtam asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio, kuris negali būti didesnis negu užimto asmens darbo sutartyje iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino dienos nustatytas darbo užmokestis, ir sudaro 60 procentų apskaičiuotų lėšų arba 90 procentų apskaičiuotų lėšų Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimu nustačius apribojimus ūkinės veiklos sektoriuose, bet ne daugiau kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga ir, darbdavio pasirinkimu, sudaro 70 procentų apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio arba 90 procentų apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga. Jeigu užimtam asmeniui prastova Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta ne visą mėnesio darbo laiką, subsidijos darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas proporcingai darbdavio paskelbtam užimto asmens prastovos laikui. Darbdaviai, kuriems buvo mokama subsidija darbo užmokesčiui šio įstatymo 25 straipsnio 14 punkte nurodytiems užimtiems asmenims,  turi išlaikyti darbo vietas ne mažiau kaip 50 procentų darbo vietų ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos.“

Pastabos:
1. Galutinis variantas gali keistis, gali ir nesikeisti.
2. Užimtumo įstatyme numatyta nemažai kitų pakeitimų.


<< Atgal