Teisės aktų naujienos

Pakeista Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika

Pakeitimas taikomas rengiant 2019 metų ir vėlesnių metų viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo
(2020-06-01 Nr. 1K-157, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12397, įsigalioja 2020-06-06)
<< Atgal