Teisės aktų naujienos

Pakeistas 2019 metų Konsolidavimo kalendorius

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1K-403 „Dėl 2019 metų Konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-02 Nr. 1K-163, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12401, įsigalioja 2020-06-06)
<< Atgal