Teisės aktų naujienos

Pakeistos Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklės

Patikslinta VBAM sistemos naudojimo tvarka

Patikslinti lėšų pervedimo terminai pagal pateiktas mokėjimo paraiškas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-09 Nr. 1K-173, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-12998, įsigalioja 2020-07-01)

Finansų ministro įsakymu, kuris įsigalioja 2020-07-01, pakeistos Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklės (toliau – Taisyklės).

Svarbiausi Taisyklių pakeitimai:

– patikslinta VBAM sistemos naudojimo tvarka, nustatyta, kad vienas darbui su VBAM sistema paskirtas asmuo gali turėti tik vieną VBAM sistemos naudotojo kodą;
– patikslinti lėšų pervedimo terminai pagal pateiktas mokėjimo paraiškas;
– atlikti kiti pakeitimai.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Visi Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių pakeitimai pateikti palyginamojoje redakcijoje:

Palyginamoji redakcija

_________________

Teisės aktas:

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-09 Nr. 1K-173, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-12998, įsigalioja 2020-07-01)


<< Atgal