Teisės aktų naujienos

Pakeistos Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės

Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-152 „Dėl Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. VE-72, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14272, įsigalioja 2020-06-30)
<< Atgal