Teisės aktų naujienos

Pakeistas socialinio draudimo pensijų įstatymas

Nuspręsta nemažinti senatvės pensijos dydžio asmenims, gavusiems išankstinę senatvės pensiją, jei asmuo turi didelį darbo stažą ir išankstinę pensiją jis gavo ne ilgiau kaip trejus metus

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 23 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-29 Nr. XIII-3203, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15396, įsigalioja 2021-01-01)
<< Atgal