Teisės aktų naujienos

Pakeistas Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-758 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-24 Nr. V-1103, TAR, 2020-07-24, kodas 2020-16395, įsigalioja 2020-07-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu pakeistas Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas.

Aprašo 18 punktas papildytas nuostata dėl neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) vykdymo karantino, ekstremalios situacijos laikotarpiu ir šis punktas išdėstytas taip:

„18. NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 pedagoginio darbo valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagoginio darbo valandas per mėnesį. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu NVŠ programa gali būti įgyvendinama nuotoliniu būdu. Kitais atvejais NVŠ programa ar jos dalys gali būti įgyvendinamos nuotoliniu būdu, jei tai numatyta NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formoje.

_________________

Teisės aktas:

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-758 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-24 Nr. V-1103, TAR, 2020-07-24, kodas 2020-16395, įsigalioja 2020-07-25)


<< Atgal