Teisės aktų naujienos

Pakeistas Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-758 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-24 Nr. V-1103, TAR, 2020-07-24, kodas 2020-16395, įsigalioja 2020-07-25)
<< Atgal