Teisės aktų naujienos

Nustatyta, kad darbdavys, atsivežęs į Lietuvą dirbti užsieniečius, privalo apmokėti ir už jų COVID-19 ligos tyrimus. Už juos gali apmokėti ir kviečiantysis asmuo arba pats užsienietis

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2020-07-24 Nr. V-1719, TAR, 2020-07-24, kodas 2020-16419, įsigalioja 2020-07-25)
<< Atgal