Teisės aktų naujienos

Nustatyta, kad darbdavys, atsivežęs į Lietuvą dirbti užsieniečius, privalo apmokėti ir už jų COVID-19 ligos tyrimus. Už juos gali apmokėti ir kviečiantysis asmuo arba pats užsienietis

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2020-07-24 Nr. V-1719, TAR, 2020-07-24, kodas 2020-16419, įsigalioja 2020-07-25)

Pakeistas Sveikatos apsaugos ministro 2020-07-17 sprendimas Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“.

Svarbiausi Sprendimo pakeitimai:

– patikslintas užsieniečių, kuriems privaloma 14 dienų izoliacija, sąrašas (Sprendimo 1 punktas);
– nustatyta, kad darbdavys, atsivežęs į Lietuvą dirbti užsieniečius, privalo apmokėti ir už jų COVID-19 ligos tyrimus. Už juos gali apmokėti ir kviečiantysis asmuo arba pats užsienietis (Sprendimo 6 punktas).

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Nutarimo 1 punktas išdėstytas taip:

„1. Užsieniečiams, atvykusiems ne iš Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, išskyrus užsieniečius, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams ir juos aptarnaujančiam personalui, oficialių delegacijų nariams, NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams, užsieniečius, teisėtai gyvenančius valstybėse, kurios įtrauktos į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, nebent šalis yra įtraukta į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą paveiktų šalių sąrašą, specialiuosius kurjerius, dirbančius tranzitiniuose traukiniuose ir besinaudojančius supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal, ir tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims, (toliau – užsieniečiai) privaloma 14 dienų izoliacija.“

Nutarimo 6 punktas išdėstytas taip:

„6. Izoliavimo patalpas, transportavimą į izoliavimo patalpas, transportavimo į tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paėmimo vietą ir tyrimus COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti užsieniečiams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką darbo reikalais, arba užsieniečiams, kuriems leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu ir kurių atvykimui pritaria Vyriausybė, privalo užtikrinti ir apmokėti darbdavys, kviečiantysis asmuo, arba pats užsienietis.“

_________________

Teisės aktas:

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2020-07-24 Nr. V-1719, TAR, 2020-07-24, kodas 2020-16419, įsigalioja 2020-07-25)


<< Atgal