Teisės aktų naujienos

Pakeisti šie LR darbo kodeksą įgyvendinantys aprašai:

Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas;

Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas;

Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašas;

Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės aprašas;

Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašas;

Kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašą ir laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-07-29 Nr. 843, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16779, įsigalioja 2020-08-04)
<< Atgal