Teisės aktų naujienos

Pakeistas Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-10 Nr. V-1193, TAR, 2020-08-10, kodas 2020-17139, įsigalioja 2020-08-11)
<< Atgal