Teisės aktų naujienos

Nuo 2020-09-01 didinami mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimo įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2606, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20628, įsigalioja 2020-01-01)
<< Atgal