Teisės aktų naujienos

Pakeistos Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos užpildymo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 289 „Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-19 Nr. VA-62, TAR, 2020-08-19, kodas 2020-17537, įsigalioja 2020-08-20)
<< Atgal