Teisės aktų naujienos

Pakeista Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategija

Programos tikslinė grupė yra ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikai ir 1–4 klasių mokiniai

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3D-489 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-20 Nr. 3D-609, TAR, 2020-08-20, kodas 2020-17568, įsigalioja 2020-08-21)
<< Atgal