Teisės aktų naujienos

Nauja Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo redakcija nuo 2021-01-01. Taikoma apskaičiuojant ir deklaruojant 2021 m. mokestinio laikotarpio mokestį

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių naujovės

Naikinama dauguma mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių lengvatų

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3158, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15136, įsigalioja 2021-01-01)
<< Atgal