Teisės aktų naujienos

Pakeistas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašas

Nustatytas terminas, per kurį darbdaviai privalo pranešti Užimtumo tarnybai apie prastovos pabaigą - 3 darbo dienos

Numatytas atvejis, kai darbdaviai, gaudami subsidijas darbo užmokesčiui už asmenis po prastovų, šiems asmenims vėl paskelbia prastovas

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-17 Nr. V-368, TAR, 2020-09-17, kodas 2020-19373, įsigalioja 2020-09-18)
<< Atgal