Teisės aktų naujienos

Pakeisti reikalavimai neformaliojo vaikų švietimo organizavimui ir vasaros stovykloms

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1475 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-09-22 Nr. V-2088, TAR 2020-09-22, kodas 2020-19632, įsigalioja 2020-09-23)
<< Atgal