Teisės aktų naujienos

Pakeisti reikalavimai pradinio ugdymo organizavimui

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1839 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-09-22 Nr. V-2092, TAR 2020-09-22, kodas 2020-19636, įsigalioja 2020-09-23)
<< Atgal