Teisės aktų naujienos

Pakeisti reikalavimai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimui

Pakeisti reikalavimai pradinio ugdymo organizavimui

Pakeisti reikalavimai pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimui

Pakeisti reikalavimai aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymui

Pakeisti reikalavimai neformaliojo vaikų švietimo organizavimui ir vasaros stovykloms

Sveikatos apsaugos ministro sprendimai
(2020-10-06, Nr. V-2193, Nr. V-2194, Nr. V-2195, Nr. V-2196, Nr. V-2197)
<< Atgal