Teisės aktų naujienos

Pakeistas Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas

Privalomo sveikatos tikrinimo aprašo pakeitimas aktualus ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu įsidarbinantiems asmenims

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo
(2020-10-06 Nr. V-2191, TAR, 2020-10-06, kodas 2020-20813, įsigalioja 2020-10-07)
<< Atgal