Teisės aktų naujienos

Patvirtinta elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimo priemonė

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-12 Nr. D1-615, TAR, 2020-10-12, kodas 2020-21217, įsigalioja 2020-10-13)

Aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Šiuo teisės aktu įtvirtinta galimybė juridiniams asmenims gauti nustatyto dydžio subsidiją, įsigyjant naujus elektromobilius.

Aprašas nustato bendruosius reikalavimus pareiškėjams, paraiškų teikimo, vertinimo, subsidijų už įsigyjamus naujus elektromobilius skyrimo tvarką ir sąlygas.

Subsidija teikiama įsigyjant tik naujus elektromobilius, kai pareiškėjo elektromobilio jo vardu registracijos data, registracijos liudijime pirmoji registracijos data ir pirmosios tos transporto priemonės registracijos Lietuvoje data sutampa.

Subsidijų dydžiai:

– 4000 (keturių tūkstančių) eurų (su PVM) subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują M1 ir (ar) N1 klasės elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijime, yra ta pati (sutampa) ir ne ankstesnė nei priemonės įtraukimo į metinę sąmatą detalizuojantį planą;

– 10000 (dešimt tūkstančių) eurų (su PVM) subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują M2  ir (ar) N2 klasės elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijime, yra ta pati (sutampa) ir ne ankstesnė nei priemonės įtraukimo į metinę sąmatą detalizuojantį planą.

(Pateikiame, kas tai yra aukščiau nurodytų kategorijų transporto priemonės:
Kategorija M – variklio varoma transporto priemonė, turinti ne mažiau kaip keturis ratus ir skirta keleiviams vežti:
M1 klasė – transporto priemonė keleiviams vežti, turinti ne daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui (lengvasis automobilis);
M2 klasė – transporto priemonė keleiviams vežti, turinti daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui, kurios techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 5 t (autobusas);
Kategorija N – variklio varoma transporto priemonė, turinti ne mažiau kaip keturis ratus ir skirta kroviniams vežti.
N1 klasė – transporto priemonė kroviniams vežti, kurios techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 3,5 t (lengvasis krovininis automobilis) ir kuri atitinka šias sąlygas: (sąlygų nepateikiame);
N2 klasė – transporto priemonė kroviniams vežti, kurios techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė didesnė kaip 3,5 t, tačiau ne didesnė kaip 12 t (krovininis automobilis)

Papildoma 1000 eurų (su PVM) subsidija

Papildoma 1000 (vieno tūkstančio) eurų (su PVM) subsidija kartu su aukščiau minėta subsidija gali būti skirta Pareiškėjui už kiekvieną sunaikintą transporto priemonę.

Pareiškėjas, norintis papildomai gauti 1000 (vieną tūkstantį) eurų (su PVM), turi sunaikinti transporto priemonę, kurios valdytoju iki prašymo pildymo datos buvo ne mažiau kaip 12 mėnesių ir kurios techninė apžiūra galiojo iki priemonės įtraukimo į 2020 m. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo metinę sąmatą detalizuojantį planą ir transporto priemonė iki prašymo pildymo datos ne mažiau kaip 12 mėnesių buvo registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. Pareiškėjas turi atiduoti šią transporto priemonę sunaikinti ir pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, gauti Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą (toliau – ENTP) ir šią transporto priemonę išregistruoti iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro su ENTP.

_________________

Teisės aktas:

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-12 Nr. D1-615, TAR, 2020-10-12, kodas 2020-21217, įsigalioja 2020-10-13)


<< Atgal