Teisės aktų naujienos

Nuo 2021-01-01 uždrausta rūkyti daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, jai bent vienas namo gyventojas tam prieštarauja

Nustatyta, kad buto ar patalpos savininkas ar kitų daiktinių teisių turėtojas privalo administracinio nusižengimo tyrimą atliekančiam pareigūnui nurodyti asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenis. Jei buto ar patalpos savininkas ar kitų daiktinių teisių turėtojas nenurodo rūkiusiojo asmens duomenų, tai už nusižengimą atsako pats savininkas ar kitų daiktinių teisių turėtojas

Įtvirtinti ir kiti rūkymo apribojimai

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-10-01 Nr. XIII-3320, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21261, įsigalioja 2021-01-01)
<< Atgal