Teisės aktų naujienos

Pakeistas Transporto lengvatų įstatymas

Nuo 2021-09-01 mokiniams nustatyta lengvata važiuoti priemiestiniais autobusais

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-10-15 Nr, XIII-3333, TAR, 2020-10-21, kodas 2020-21839, įsigalioja 2021-09-01)

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo pataisomis nuo 2021-09-01 mokiniams nustatyta lengvata važiuoti ne tik miesto viešuoju transportu, bet ir priemiestiniais autobusais.

Anksčiau lengvata važiuoti priemiestiniais autobusais buvo taikoma tik vežamiems vaikams nuo 7 iki 10 metų. Vaikams virš 10 metų lengvata nebuvo taikoma, o „vežamiems“ – reiškia vykstantiems kartu su tėvais ar kitais asmenimis.

Nuo 2021-09-01 nustatyta, kad teisę įsigyti vienkartinį važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su 50 procentų nuolaida, o terminuotą vardinį važiavimo bilietą su 80 procentų nuolaida turi mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas).

Taip pat nustatyta, kad teisę įsigyti vienkartinį reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 procentų nuolaida turi mokiniai nuo 7 iki 14 metų, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas (anksčiau ši lengvata buvo taikoma tik vežamiems vaikams nuo 7 iki 10 metų).

Visi Transporto lengvatų įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimai pateikti žemiau.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Įstatymo 5 straipsnio 3 dalis išdėstyta taip:

(5 straipsnis. Teisė įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida)

„3. Teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo arba vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bilietą su 50 procentų nuolaida turi aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai bei jų šeimos nariai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniai, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, vaikai nuo 7 iki 8 metų. Taip pat teisę įsigyti vienkartinį važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su 50 procentų nuolaida, o terminuotą vardinį važiavimo bilietą su 80 procentų nuolaida turi mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas).

Įstatymo 5 straipsnio 4 dalis išdėstyta taip:

„4. Teisė įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo ir vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 procentų nuolaida suteikiama vežamiems vaikams nuo 7 iki 10 metų.“

Įstatymas papildytas nauja 51 dalimi:

51. Teisę įsigyti vienkartinį reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 procentų nuolaida turi mokiniai nuo 7 iki 14 metų, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas.

Įstatymo 5 straipsnio 7 dalis išdėstyta taip:

„7. Mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas, mokiniai turi teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo arba vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 procentų nuolaida, vienkartinį važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su 50 procentų nuolaida ir terminuotą vardinį važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su 80 procentų nuolaida.“

Įstatymo 8 straipsnio 2 punktas išdėstytas taip:

(8 straipsnis. Vežėjų išlaidų kompensavimo (negautų pajamų atlyginimo) tvarka ir šaltiniai)

„2) dėl važiavimo reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais lengvatų, nustatytų šio įstatymo 5 straipsnio 1, 2, 4, 5, 51 ir 7 dalyse, – iš savivaldybių, kuriose įregistruotos šių vežėjų įmonės, biudžetų“.

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-10-15 Nr, XIII-3333, TAR, 2020-10-21, kodas 2020-21839, įsigalioja 2021-09-01)


<< Atgal