Teisės aktų naujienos

Pakeistas Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas

Nustatyta, kad įsidarbinti Lietuvoje gali ir į Lietuvą atvykęs užsienietis, jei jis turi daugkartinę nacionalinę vizą, išduotą tam tikrais nustatytais atvejais

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-21 Nr. A1-1008, TAR, 2020-10-21, kodas 2020-21787, įsigalioja 2020-10-22)
<< Atgal