Teisės aktų naujienos

Pakeistos Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklės

Šis pakeitimas aktualus notarams

Nustatyta, kad nuo 2021-01-01 notarai privalo visais atvejais išduoti apskaitos dokumentus (net ir tuomet, kai paslaugų gavėjas jų neprašo)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-16 Nr. 1K-337, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21931, įsigalioja 2021-01-01)

Finansų ministro įsakymu, kuris įsigalioja 2021-01-01, pakeistos Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklės (toliau – Taisyklės).

Šis pakeitimas aktualus notarams.

Nustatyta, kad nuo 2021-01-01 notarai privalo visais atvejais išduoti apskaitos dokumentus (net ir tuomet, kai paslaugų gavėjas jų neprašo).

Visi Taisyklių pakeitimai pakeitimai pateikti žemiau.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Taisyklių 20 punktas pripažintas netekusiu galios, taip pat pakeistas Taisyklių 18 punktas:

„17. Notarai naudoja tokius apskaitos dokumentus:
17.1. grynųjų pinigų priėmimo kvitą;
17.2. sąskaitą faktūrą;
17.3. PVM sąskaitą faktūrą (jeigu notaras yra PVM mokėtojas);
17.4. kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus ir pan.).
18. Taisyklių 17.1 papunktyje nurodytas dokumentas, kurio formą nustato ir jų spausdinimą, platinimą, naudojimą, įsigijimą ir grąžinimą organizuoja Lietuvos notarų rūmų prezidiumas, suderinęs su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, yra naudojamas grynųjų pinigų priėmimui įforminti.
19. Reikalavimus dėl šių taisyklių 17.2 ir 17.3 punktuose nurodytų dokumentų ir jų naudojimo nustato Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklės.
20. Notaras gali neišduoti šių taisyklių 17.1 ir 17.2 punktuose nurodytų dokumentų, jeigu paslaugų gavėjas nepageidauja.“

_________________

Teisės aktas:

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-16 Nr. 1K-337, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21931, įsigalioja 2021-01-01)


<< Atgal