Teisės aktų naujienos

Pakeistos Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklės

Šis pakeitimas aktualus notarams

Nustatyta, kad nuo 2021-01-01 notarai privalo visais atvejais išduoti apskaitos dokumentus (net ir tuomet, kai paslaugų gavėjas jų neprašo)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-16 Nr. 1K-337, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21931, įsigalioja 2021-01-01)
<< Atgal