Teisės aktų naujienos

Pakeistas LR darbo kodeksas

Pakeitimas aktualus profesinėms sąjungoms

Nustatyti kriterijai, kuriuos atitinkančios profesinės sąjungos gali būti pripažintos atstovaujančiomis nacionaliniu lygiu

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 179 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-10-15 Nr. XIII-3334, TAR, 2020-10-27, kodas 2020-22303, įsigalioja 2021-01-01)
<< Atgal