Teisės aktų naujienos

Pakeistas Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Atsisakyta detalaus reglamentavimo, kokią lėšų dalį mokyklos turi skirti tam tikroms ugdymo reikmėms

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. 1264, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23804, įsigalioja 2020-11-13)
<< Atgal