Teisės aktų naujienos

Pakeistos Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijos

Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-67 „Dėl Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. VE-88, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23811, įsigalioja 2020-11-13)
<< Atgal