Aktualu

Aktualu mažosioms bendrijoms

Mažosios bendrijos nariams leista sudaryti civilines sutartis su mažąja bendrija dėl paslaugų teikimo ir (ar) darbų mažajai bendrijai atlikimo, išskyrus darbo santykių požymius turinčias sutartis

Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3359, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24247, įsigalioja 2020-11-19)

Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo pakeitimu (nuo jo įsigaliojimo dienos, 2020-11-19) įtvirtinta galimybė mažosios bendrijos nariams sudaryti civilines sutartis su mažąja bendrija dėl paslaugų teikimo ir (ar) darbų mažajai bendrijai atlikimo, išskyrus darbo santykių požymius turinčias sutartis.

Nuo šiol mažųjų bendrijų nariai gali sudaryti automobilio, patalpų nuomos, panaudos, paskolos tarp nario ir bendrijos ir kitas civilines sutartis.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Mažųjų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 4 dalis išdėstyta taip:

4. Mažosios bendrijos narys negali turėti darbo santykių su mažąja bendrija, taip pat sudaryti su ja civilinių sutarčių dėl paslaugų mažajai bendrijai teikimo ar darbų atlikimo, išskyrus vadovaujantis šio įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi su mažosios bendrijos vadovu sudaromą civilinę (paslaugų) sutartį.

4. Mažosios bendrijos narys gali sudaryti civilines sutartis su mažąja bendrija dėl paslaugų teikimo ir (ar) darbų mažajai bendrijai atlikimo, išskyrus darbo santykių požymius turinčias sutartis. Bendra pagal mažosios bendrijos nario su mažąja bendrija sudarytas civilines sutartis suteiktų paslaugų ir darbų suma negali viršyti šimto tūkstančių eurų per kalendorinius metus. Viršijanti nustatytą dydį suma yra laikoma mažosios bendrijos pelno paskirstymu arba lėšomis, skirtomis mažosios bendrijos narių asmeniniams poreikiams.

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3359, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24247, įsigalioja 2020-11-19)


<< Atgal