Aktualu

Aktualu mažosioms bendrijoms

Mažosios bendrijos nariams leista sudaryti civilines sutartis su mažąja bendrija dėl paslaugų teikimo ir (ar) darbų mažajai bendrijai atlikimo, išskyrus darbo santykių požymius turinčias sutartis

Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3359, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24247, įsigalioja 2020-11-19)
<< Atgal