Teisės aktų naujienos

Pakeistas 3-iasis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Veiklos rezultatų ataskaita“

Pakeitimas aktualus teismams

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-379 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 3-iojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-27 Nr. 1K-388, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25298, įsigalioja 2020-11-28)
<< Atgal