Teisės aktų naujienos

Pakeistas 6-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

Pakeitimas aktualus viešojo sektoriaus subjektams, paramos gavėjams

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. rūgpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 1K-247 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 6-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. 1K-398, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-25975, įsigalioja 2020-12-04)
<< Atgal