Aktualu

Nuo 2021-01-01 įstatymų pataisomis  sudaryta galimybė įmonių kaupiamąsias sąskaitas atidaryti ne tik bankuose, bet ir kitose kredito įstaigose bei elektroninių pinigų įstaigose

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-15 Nr. XIV-77, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28123, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-15 Nr. XIV-78, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28124, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymo Nr. IX-1804 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-15 Nr. XIV-79, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28126, įsigalioja 2021-01-01)
<< Atgal