Aktualu

Nuo 2021-01-01 įstatymų pataisomis  sudaryta galimybė įmonių kaupiamąsias sąskaitas atidaryti ne tik bankuose, bet ir kitose kredito įstaigose bei elektroninių pinigų įstaigose

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-15 Nr. XIV-77, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28123, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-15 Nr. XIV-78, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28124, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymo Nr. IX-1804 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-15 Nr. XIV-79, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28126, įsigalioja 2021-01-01)

Nuo 2021-01-01 Akcinių bendrovių įstatymo, Viešųjų įstaigų įstatymo ir Ūkinių bendrijų įstatymo pataisomis  sudaryta galimybė įmonių kaupiamąsias sąskaitas atidaryti ne tik bankuose, bet ir kitose kredito įstaigose bei elektroninių pinigų įstaigose.

AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO NUOSTATOS

Akcinių bendrovių įstatymo 7 straipsnio 5 dalis išdėstyta taip:

„5. Bendrovės steigimo sutartis, sudaryta šiame straipsnyje nustatyta tvarka, suteikia teisę atidaryti steigiamos bendrovės kaupiamąją sąskaitą banke kredito ar elektroninių pinigų įstaigoje.“

VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NUOSTATOS

Viešųjų įstaigų įstatymo 2 straipsnio 2 dalis išdėstyta taip:

„2. Viešoji įstaiga turi turėti bent vieną sąskaitą banke kredito ar elektroninių pinigų įstaigoje.“

ŪKINIŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMAS

Ūkinių bendrijų įstatymo 3 straipsnio 5 dalis išdėstyta taip:

„5. Bendrijos veiklos sutartis suteikia teisę atidaryti steigiamos bendrijos kaupiamąją sąskaitą banke kredito ar elektroninių pinigų įstaigoje. Kaupiamojoje sąskaitoje esančios lėšos gali būti naudojamos tik po bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre.“

_________________

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-15 Nr. XIV-77, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28123, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-15 Nr. XIV-78, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28124, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymo Nr. IX-1804 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-15 Nr. XIV-79, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28126, įsigalioja 2021-01-01)


<< Atgal