Teisės aktų naujienos

Pakeistas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas

Padidinti  minimalūs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojams (patikslinti ir kiti koeficientai, ne tik minimalūs)

Nuo 2020-07-01 socialinių paslaugų srities darbuotojams įstatymo prieduose numatyti minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami 30 proc. vietoje šiuo metu esamų 20 proc., taip pat didinami procentiniai dydžiai už socialinių paslaugų srities darbuotojų turimas kvalifikacines kategorijas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo įstatymas
(2020-12-23 Nr. XIV-127, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28983, įsigalioja 2021-01-01)
<< Atgal