Aktualu

Patvirtintas Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašas

Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimo
(2020-12-30 Nr. 4-1171/A1-1301, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29079, įsigalioja 2020-12-31)

Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintas Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašas (toliau – Sąrašas).

Sąrašas taikomas nustatant vieną iš kriterijų, pagal kuriuos nustatoma teisė į valstybės paramos priemones (Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srityse) dėl karantino nukentėjusiems ūkio subjektams.

Sąrašas patvirtintas įgyvendinant Vyriausybės 2020-11-07 nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 6.2 papunktį, kuriame yra nutarta:

(pateikiame visą 6 punktą)

„6. Nustatyti, kad dėl karantino metu ribojamų ūkinių veiklų tiesiogiai ir netiesiogiai nukentėjusiems ūkinių veiklų vykdytojams paramos priemonių aprašuose nustatyta tvarka ir sąlygomis gali būti taikomos paramos priemonės Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srityse, jeigu ūkinės veiklos vykdytojas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

6.1. ūkinės veiklos vykdytojo ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. spalio 1  d. iki  2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019–2020 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, remiantis Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) pateiktose PVM deklaracijose deklaruotais, o neteikiantiems PVM deklaracijų, – pareiškėjo teikiamoje paraiškoje deklaruotais duomenimis, sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų.
Tuo atveju, kai ūkinės veiklos vykdytojas, skaičiuojant nuo 2019 m. spalio 1  d. iki 2020 m. sausio 31 d., pajamų negavo, jam gali būti taikomos paramos priemonės pagal šio nutarimo 6.2 papunktį paramos priemonių aprašuose nustatyta tvarka ir sąlygomis, išskyrus atvejus, kai ūkinės veiklos vykdytojas buvo sustabdęs veiklą;

6.2. ūkinės veiklos vykdytojo vykdoma ūkinė veikla yra įtraukta į sąrašą, tvirtinamą bendru Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, suderinus su Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir VMI. Į sąrašą įtraukiamos šiuo nutarimu ribojamos ūkinės veiklos, taip pat tos veiklos, kurios yra ribojamos netiesiogiai ir kurių įtraukimui į sąrašą pritaria Vyriausybė.“

_________________

Teisės aktas:

Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimo
(2020-12-30 Nr. 4-1171/A1-1301, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29079, įsigalioja 2020-12-31)


<< Atgal