Teisės aktų naujienos

Atnaujinti reikalavimai paslaugų teikimui

Nustatyta, kad paslaugų teikimo ir veiklos vykdymo vietose paslaugų teikėjai (darbuotojai) turi dėvėti ne bet kokias veido apsaugos priemones, o medicinines veido kaukes arba respiratorius, grožio paslaugų teikėjai – respiratorius

Nustatyti griežtesni reikalavimai paslaugų gavėjų srautų ribojimui tuo atveju, kai paslaugų teikimui būtinas ilgesnis nei 15 minučių kontaktas tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2931 „Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-02-12 Nr. V-294, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02783, įsigalioja 2021-02-15)
<< Atgal