Teisės aktų naujienos

Pakeistos Mažmeninės prekybos taisyklės

Grąžinant prekes atsisakyta reikalavimo pateikti rašytinį prašymą. Nustatyta, kad vartotojo prašymas gali būti teikiamas žodžiu arba raštu

Įtvirtintas reikalavimas gyvūnų pardavėjams prieš parduodant gyvūnus vartotojui pateikti išsamią informaciją apie suteiktą veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerį (jei taikoma) ir gyvūno duomenis

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-10 Nr. 90, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02767, įsigalioja 2021-05-01)
<< Atgal