Teisės aktų naujienos

Pakeistos Mažmeninės prekybos taisyklės

Grąžinant prekes atsisakyta reikalavimo pateikti rašytinį prašymą. Nustatyta, kad vartotojo prašymas gali būti teikiamas žodžiu arba raštu

Įtvirtintas reikalavimas gyvūnų pardavėjams prieš parduodant gyvūnus vartotojui pateikti išsamią informaciją apie suteiktą veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerį (jei taikoma) ir gyvūno duomenis

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-10 Nr. 90, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02767, įsigalioja 2021-05-01)

Vyriausybės nutarimu, kuris įsigalioja 2021-05-01, pakeistos Mažmeninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės).

Svarbiausi Taisyklių pakeitimai:

– grąžinant prekes atsisakyta reikalavimo pateikti rašytinį prašymą. Nustatyta, kad vartotojo prašymas gali būti teikiamas žodžiu arba raštu (rašytinė forma teikiama, jei kuri nors iš šalių to pageidauja);

– patikslinta, kad mažmeninė prekyba naudotomis prekėmis leidžiama ir įmonių, vykdančių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą, patalpose ar teritorijoje;

– įtvirtintas reikalavimas gyvūnų pardavėjams prieš parduodant gyvūnus vartotojui pateikti išsamią informaciją apie suteiktą veterinarinio patvirtinimo (registracijos) numerį ir gyvūno duomenis, t. y, nurodyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka suteiktą veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerį (jei taikoma), Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka paženklinto ir Ūkinių gyvūnų registre registruoto ūkinio gyvūno bandos ir (ar) individualų (jei taikoma) numerį, paženklinto ir Gyvūnų augintinių registre registruoto gyvūno augintinio (šuns, katės, šeško) mikroschemos numerį, gyvūno atvedimo datą (jeigu žinoma) arba amžių, gyvūno kilmės (gyvūno atvedimo vietos) šalį.

Visi pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Taisyklių 10 punkto pirmoji pastraipa išdėstyta taip:

„10. Mažmeninė prekyba naudotomis prekėmis leidžiama tik turgavietėse, įmonių, vykdančių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą, patalpose ar teritorijoje, specializuotose (tik naudotoms prekėms skirtose) parduotuvėse ar skyriuose ir savivaldybės tarybos ar jos įgalioto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytose viešosiose vietose, taip pat jeigu naudotomis prekėmis prekiaujama pagal nuotolines sutartis.“

TINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

Taisyklių 16 punktas išdėstytas taip:

„16. Naudotos prekės, įsigytos turgavietėse, įmonių, vykdančių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą, patalpose ar teritorijoje, specializuotose (tik naudotoms prekėms skirtose) parduotuvėse ar skyriuose ir savivaldybės tarybos ar jos įgaliotos savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytose viešosiose vietose arba pagal nuotolines sutartis, taip pat sveriamos ir matuojamos prekės, kurios vartotojo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai, gali būti keičiamos ar grąžinamos tik pardavėjui sutikus.“

TINKAMOS IR NETINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

Taisyklių 20 punktas išdėstytas taip:

„20. Prekės keičiamos ar grąžinamos vartotojo rašytiniu prašymu prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje vartotojui patogioje vietoje. Vartotojas pardavėjui pateikia prekę, išskyrus Taisyklių 27 punkte nustatytus atvejus, ir rašytinį prašymą, kuriame nurodo priežastį (prekės trūkumą ar kitą priežastį), dėl kurios įsigyta prekė netenkina vartotojo, ir vieną iš Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje (jeigu nusipirkta tinkamos kokybės prekė) ar 6.363 straipsnio 7 dalyje (jeigu nusipirkta netinkamos kokybės prekė) nurodytų reikalavimų. Vartotojo prašymas gali būti teikiamas žodžiu arba raštu.“

Taisyklių 21 punktas išdėstytas taip:

(redakcinio pobūdžio pakeitimas)

„21. Pateikdamas prašymą dėl prekės keitimo ar grąžinimo, vartotojas turi pateikti kasos aparato kvitą ar pirkimo–pardavimo kvitą arba kitą prekės pirkimą–pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantį dokumentą (pridėtinės vertės mokesčio sąskaitą faktūrą, sąskaitą faktūrą, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekį ir kita) (toliau – prekės pirkimo–pardavimo dokumentas).“

PARDAVĖJO PAREIGOS

Taisyklės papildytos nauju 26.141 papunkčiu:

26.141. prieš parduodamas gyvūnus vartotojui, nurodyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka suteiktą veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerį, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatyta tvarka paženklinto ir Ūkinių gyvūnų registre registruoto ūkinio gyvūno bandos ir individualų numerį (taikoma individualiu atpažinties numeriu registruojamiems ūkiniams gyvūnams), paženklinto ir Gyvūnų augintinių registre registruoto gyvūno augintinio (šuns, katės, šeško) mikroschemos numerį, gyvūno atvedimo datą (jeigu žinoma) arba amžių, gyvūno kilmės (gyvūno atvedimo vietos) šalį„.

_________________

Teisės aktas:

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-10 Nr. 90, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02767, įsigalioja 2021-05-01)


<< Atgal