Teisės aktų naujienos

Pakeistas Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas

Atsižvelgus į tai, kad apyvartos sumažėjimo priežastys gali būti nesusijusios su pandemija ir karantino ribojimais, Apraše įtvirtinta nuostata, kad tuo atveju, jeigu nustatoma, kad apyvarta krito ne dėl su COVID-19 susijusių priežasčių, pareiškėjui subsidija negali būti skiriama

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 24 „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-24 Nr. 114, TAR, 2021-02-24, kodas 2021-03533, įsigalioja 2021-02-25)
<< Atgal