Teisės aktų naujienos

Pakeistas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. VE-67 „Dėl oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijų taikymo“

Pakeistas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. VE-67 „Dėl oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijų taikymo“.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Įsakymo 1.2. papunktis išdėstytas taip:

„1.2. Nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ar fizinių asmenų įstaigoms teikiami rašytiniai elektroninės formos dokumentai, kurių rengimą nustato teisės norminiai aktai ir kurie perduodami kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, rengiami taip, kad atitiktų specifikaciją ADOC-V1.0.“

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBOS PAAIŠKINIMAS

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba 2021-03-05 pranešime paaiškino:

„Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2021 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. VE-13  buvo pakeistos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. VE-67 „Dėl oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijų taikymo“ 1.2. papunkčio nuostatos. Šiame papunktyje naujai nustatyta, kad „Nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ar fizinių asmenų įstaigoms teikiami rašytiniai elektroninės formos dokumentai, kurių rengimą nustato teisės norminiai aktai, rengiami taip, kad atitiktų specifikaciją ADOC-V1.0″. Nuostatos pakeistos siekiant atlaisvinti prievolę privačiam sektoriui  visus elektroninės formos dokumentus, kurių rengimą nustato teisės norminiai aktai, rengti taip, kad atitiktų specifikaciją ADOC-V1.0. Naujos nuostatos tokią prievolę nustato tik tuomet, kai dokumentai teikiami įstaigoms. Tai reiškia, kad naujai įtvirtintos nuostatos leidžia elektroninės formos dokumentus, kurių rengimą nustato teisės norminiai aktai (taip pat ir darbo sutartis), rengti ne ADOC formatu, jei tokie dokumentai nėra teikiami viešajam sektoriui.“

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. VE-67 „Dėl oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijų taikymo“ pakeitimo
(2021-03-04 Nr. VE-13, TAR, 2021-03-04, kodas 2021-04535, įsigalioja 2021-03-05)


<< Atgal