Teisės aktų naujienos

Pakeisti reikalavimai prekybos vietoms

Prie įėjimo į prekybos vietą turi būti pateikta informacija apie leidžiamą pirkėjų skaičių prekybos vietoje ir kaukių dėvėjimo būtinybę arba ši informacija turi būti periodiškai skelbiama per garsiakalbius

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2930 „Dėl būtinų sąlygų prekybos vietoms“ pakeitimo
(2021-03-18 Nr. V-560, TAR, 2021-03-18, kodas 2021-05509, įsigalioja 2021-03-19)
<< Atgal