Teisės aktų naujienos

Pakeisti reikalavimai neformaliojo vaikų švietimo organizavimui

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-03-19 Nr. V-576, TAR, 2021-03-19, kodas 2021-05518, įsigalioja 2021-03-22)
<< Atgal