Teisės aktų naujienos

Pakeisti reikalavimai pradinio ugdymo organizavimui

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2934 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-03-19 Nr. V-575, TAR, 2021-03-19, kodas 2021-05517, įsigalioja 2021-03-22)
<< Atgal