Teisės aktų naujienos

Įstatymu įteisintas privalomasis darbuotojų COVID-19 testavimas

Vyriausybei pavesta patvirtinti Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašą ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarką

Nustatyta, kad darbuotojų COVID-19 testavimas privalomas ne tik tuo atveju, jei darbuotojo veikla patenka į Vyriausybės patvirtintą sąrašą, bet ir tuomet, kai darbovietėje nustatomas šios ligos protrūkis

Darbuotojams, neatlikusiems ar atsisakiusiems atlikti privalomąjį testavimą, numatyta papildoma alternatyva - atsižvelgiant į darbo pobūdį skirti asmenį dirbti nuotoliniu būdu

Nustatyta, kad privalomasis darbuotojų COVID-19 testavimas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18, 26 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-03-23 Nr. XIV-195, TAR, 2021-03-25, kodas 2021-05878, įsigalioja 2021-03-26)
<< Atgal