Teisės aktų naujienos

Pakeistas Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašas

Nuo 2021-09-01 nemokami pietūs mokyklose bus skiriami ir visiems antrokams be atskiro tėvų prašymo

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. V-76 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-29 Nr. V-478, TAR, 2021-03-29, kodas 2021-06224, įsigalioja 2021-07-01)
<< Atgal