Teisės aktų naujienos

Nuo 2021-07-01 Įstatyme įtvirtinta galimybė notarinius veiksmus atlikti nuotoliniu, būdu, išskyrus tuos, kurių dėl jų pobūdžio neįmanoma arba sudėtinga atlikti nuotoliniu būdu

Lietuvos Respublikos notariato įstatymo Nr. I-2882 28, 36, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 28-1 straipsniu įstatymas
(2021-03-23 Nr. XIV-204, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06548, įsigalioja 2021-07-01)
<< Atgal