Teisės aktų naujienos

Pakeistas LR civilinis kodeksas

Nustatyta, kad pardavėjas privalo suteikti pirkėjui informaciją apie taikomą daiktų kainų sumažinimą

Siekiant išvengti pirkėjų klaidinimo dėl nuolaidų tais atvejais, kai prekės kaina prieš taikant nuolaidą trumpam padidinama, nuo 2021-07-01 LR civiliniame kodekse įtvirtinta pardavėjo pareiga suteikti pirkėjui informaciją apie taikomą daiktų kainų sumažinimą, nurodant mažiausią tos prekės kainą, kurią pardavėjas taikė per 30 dienų laikotarpį iki kainos sumažinimo (iki nuolaidos)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.353 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-03-23 Nr. XIV-205, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06550, įsigalioja 2021-07-01

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.353 straipsnio pakeitimo įstatymu, kuris įsigalioja 2021-07-01, nustatyta, kad pardavėjas privalo suteikti pirkėjui informaciją apie taikomą daiktų kainų sumažinimą.

Siekiant išvengti pirkėjų klaidinimo dėl nuolaidų tais atvejais, kai prekės kaina prieš taikant nuolaidą trumpam padidinama, nuo 2021-07-01 LR civiliniame kodekse įtvirtinta pardavėjo pareiga suteikti pirkėjui informaciją apie taikomą daiktų kainų sumažinimą, nurodant mažiausią tos prekės kainą, kurią pardavėjas taikė per 30 dienų laikotarpį iki kainos sumažinimo (iki nuolaidos).

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Kodekso 6.353 straipsnis papildytas nauja 8 dalimi, taip pat pakeista šio straipsnio 10 dalis:

(6.353 straipsnis. Pardavėjo pareiga informuoti pirkėją)

8. Pardavėjas privalo suteikti pirkėjui informaciją apie taikomą daiktų kainų sumažinimą. Bet kuriame pranešime apie daikto kainos sumažinimą turi būti nurodoma ankstesnė daikto kaina. Ankstesne kaina yra laikoma mažiausia kaina, kurią pardavėjas taikė per 30 dienų laikotarpį iki kainos sumažinimo. Tais atvejais, kai daikto kaina mažinama laipsniškai, ankstesne kaina yra laikoma daikto kaina, buvusi iki pirmojo jos sumažinimo. Jeigu daiktas buvo siūlomas pirkėjams mažiau negu 30 dienų, taikomas faktinis daikto siūlymo pirkėjams terminas. Šios dalies nuostatos netaikomos greitai gendantiems produktams arba prekinę vertę greitai prarandantiems daiktams.

„10. Jeigu pardavėjas nesudarė galimybės pirkėjui nedelsiant daiktų pardavimo vietoje gauti šio straipsnio 1–7 1–8 dalyse nurodytą informaciją, pirkėjas turi teisę reikalauti iš pardavėjo atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl vengimo sudaryti sutartį, o kai sutartis sudaryta, – per protingą terminą vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą ir atlyginti kitus nuostolius. Pardavėjas turi grąžinti pirkėjui sumokėtą kainą ir atlyginti kitus nuostolius nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sutarties nutraukimo dienos ar pirkėjo reikalavimo atlyginti nuostolius gavimo dienos.“

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.353 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-03-23 Nr. XIV-205, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06550, įsigalioja 2021-07-01


<< Atgal